Q&A
mail to i TOP Edu

Малайз (Malaysia)
Зүүн өмнөд азийн төв хэсэгт байрлалтай Малайзид англи болон хятад хэл сурах боломжтой. 
Олон үндэстний байдаг улс учир төрөл бүрийн соёлтой танилцаж болно.
 

Үндсэн мэдээлэл
- Нийслэл: Куала Лампур
- Байршил: Зүүн өмнөд азийн Малай хойг болон Бруней арлын урд хэсэгт Малайз улс байрлалтай
- Талбай: 329,847 км2          
- Хүн ам: ойролцоогоор 29,000,000 хүн
- Шашин: Лал,Буддист, Христ 
- Валют: 1RM= 442.31  төгрөг
- Цахилгаан: 220V~240V, 50Hz

  

Боловсролын тогтолцоо
Малайзын нэг давуу тал бол малай болон энэтхэг мөн олон гадаад хүмүүс амьдардаг соёлын болон хэлний орчин сайн бүрдсэн бөгөөд иймэрхүү орчинд боловсролын төв байдаг нь ч адил үр дүнтэй юм.
 
- Боловсролын жил
· Цэцэрлэг: 5 наснаас эхлэн 2жил
· Бага сургууль: 7 наснаас 5-7 жил
· Дунд сургууль: 13 наснаас эхлэн 3 жил
· Ахлах сургууль: 16 наснаас эхлэн 2 жил
· Ахлах сургуулийн өмнөх тогтолцоо: 18 наснаас эхлэн 1-2 жил
· Их сургууль: 20 наснаас эхлэн 3-5 жил
· Магистр, доктор нь нь бакалаврын зэргээ төгссөний дараа 1-5 жил сурахҮүнээс гадна бүх улсын алдартай хэлний болон их, дээд сургууль байгаа билээ! Тус хүн бүрт тохирсон сайн сургуулийг олж өгөх болно!