Q&A
mail to i TOP Edu

I TOP EDU төвийн амлалт

• Тухайн зуучлуулагчид тохирсон, ирээдүйд нь тус болохоор үр өгөөжтэй зөвлөгөө өгөх
• Тухайн зуучлуулагчид хүссэн мэргэжлээр нь хүссэн сургуульдаа ороход нь туслалцаа үзүүлэх
• Үнэн зөв мэдээллээр хангах
• Тухайн улсдаа нэр хүндтэй, ирээдүйтэй мэргэжил санал болгох
• Тухайн сургуулийн талаар үнэн зөв зөвлөгөө өгөх
• Тэтгэлэг авах боломжтой эсэх талаар судалж өгөх
• Материалыг үнэн зөв бөглөж визэнд оруулахад бэлтгэх
• Сонирхсон орон руугаа явахаас өмнө тухайн улсын соёл боловсролын талаар мэдээлэл өгөх
• Төгстөл нь зуучлуулагчид анхаарал, хяналт тавих
• Хэлний бэлтгэлийн дараа бакалавр, магистрт дэвшин суралцахад туслах
• Оюутанг хэлний сургууль, их сургуулиудад холбож өгөх
• Гадаад руу явсны дараа ажилд ороход нь туслалцаа үзүүлэх
• Гадаадад очсоны дараа ч хичээлд нь тусалж дэмжих
 
I TOP EDU сургалт зуучлалын төв нь та
бүхнийг гадаадад амжилттай суралцуулахын
тулд чадах бүхнээ хийх болно.Үүнээс гадна бүх улсын алдартай хэлний болон их, дээд сургууль байгаа билээ! Тус хүн бүрт тохирсон сайн сургуулийг олж өгөх болно!